Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /sekwencjonowanie/library/DataBase.php on line 15
Matryce i startery | Sekwencjonowanie DNA

1. Jak przygotować matrycę do sekwencjonowania

 

Przygotowanie DNA do sekwencjonowania

(zdjęcie do wgrania)


Do zlecenia należy dostarczyć zdjęcie żelu z dokładnym opisem próbek (ile μl naniesiono na żel,wielkość produktu czy plazmidu, stężenie matrycy).


2. Opis matrycy

Każdy formularz zlecenia należy bardzo dokładnie wypełnić drukowanymi literami wraz z odpowiednim opisem próbek do sekwencjonowania. Opis powinien mieć wypełnione pola dotyczące: ID matrycy (nazwa próbki klienta), rodzaj matrycy (produkt PCR, DNA genomowy, plazmid, cosmid, BAC), wielkość matrycy, nazwa primera oraz stężenie matrycy. W rubryce „ usługa” należy wybrać rodzaj usługi, zaś w rubryce  „uwaga” należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące próbek: m.in. sposób czyszczenia próbek (ExoSap, kolumienki, etanol). Można także podać temperaturę annealingu Tm startera.

 

3. Przesłanie matrycy

Próbki należy przesyłać przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w kopercie
z wypełnieniem powietrznym. Matrycę i startery najlepiej umieścić w oddzielnych torebkach
strunowych. Próbki do sekwencjonowania i startery są stabilne w temperaturze pokojowej przez kilka dni, zatem można je przesyłać bez wkładów chłodzących.

 

Uwaga!

Koszty przesyłki pokrywa zleceniodawca.
W przypadku większej liczby zleceń (powyżej 10 próbek do sekwencjonowania, lub całej płytki z terenu Poznania oraz powyżej 20 próbek lub całej płytki z pozostałych miejscowości) CBDNA pokrywa koszty przesłania materiału przesyłką kurierską UPS-standard z terenu całego kraju lub przesyłka kurierską - Maraton z terenu miasta Poznania.


4. Dobór odpowiedniego startera


Parametry swoich starterów mogą Państwo sprawdzić na dostępnych stronach www:

lub samodzielnie:

Poniższa formuła pozwala wyznaczyć orientacyjne stężenie oligonukleotydu:

gdzie: C – stężenie, nx - liczba zasad typu x w oligonukleotydzie

5. Sekwencje starterów dostępnych w Pracowni Sekwencjonowania

primer -21 M13 5'- TGT AAA ACG ACG GCC AGT -3'
primer M13 Rev 5'- CAG GAA ACA GCT ATG ACC -3'
primer T7 5'- GTA ATA CGA CTC ACT ATA G -3'
primer T7-long 5'- TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG -3'
primer T7-pET 5'- TAA TAC GAC TCA CTA TAG G -3'
primer T3 5'- ATT AAC CCT CAC TAA AGG GA -3'
primer SP6 5'- ATT TAG GTG ACA CTA TAG -3'
primer T7-termi (dla pET plazmidów) 5'- GCT AGT TAT TGC TCA GCG G -3'
primer pET-up (dla pET plazmidów) 5'- ATG CGT CCG GCG TAG A -3'
primer GAL4-AD 5'- TAC CAC TAC AAT GGA TGA TGT -3'
primer GAL4-BD 5'- TCA TCG GAA GAG AGT AGT AAC A -3'